Nie będzie nowego boiska w Klementowicach.

Nie będzie nowego boiska w Klementowicach.

Nie będzie nowego boiska w Klementowicach.

UKS Klementovia na wniosek mieszkańców Klementowic, zwrócił się z zapytaniem do nowego Wójta Gminy Kurów Pana Arkadiusza Małeckiego czy jest szansa na remont boiska trawiastego przy ZPO w Klementowicach bowiem na chwilę obecną zarówno boisko przy ZPO jak i przy ZSA pozostawia wiele do życzenia. Pomimo zapewnień w latach ubiegłych, że w roku 2019 w końcu „zadanie to będzie ujęte w budżecie Gminy Kurów”, 10 maja 2019 r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „… wykonanie w/w zadania inwestycyjnego zostanie rozpatrzone w następnych okresach budżetowych, po zrealizowaniu niezbędnych inwestycji w ZPO w Klementowicach”.

Tak więc mieszkańcom Klementowic pozostaje wiara w „obiecanki-cacanki” ze strony Gminy Kurów i aktywne uprawianie piłki nożnej na „KLEPISKU ARENA” przy ZSA w Klementowicach bądź na „ŚCIERNISKU ARENA” przy ZPO w Klementowicach – jak nazywają żartobliwie uczniowie, a o orlikach jakie mają sąsiednie gminy np. Wąwolnica (piękny obiekt w Karmanowicach i mający powstać lada dzień w Wąwolnicy) można tylko pomarzyć.

W załączeniu przedstawiamy pisma kierowane do władz Gminy Kurów przez mieszkańców Klementowic jak i UKS Klementovia. Pierwsze pismo wpłynęło 28.07.2017 roku z podpisami 127 mieszkańców i od prawie 2 lat NIC nie zrobiono w tej kwestii.

20190520_16404520190520_16403920190520_171901