Podziękowania dla radnych z Klementowic

Podziękowania dla radnych z Klementowic

W dniu 12.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Kurów obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na którą zaproszeni zostali prezesi klubów sportowych działających na terenie gminy aby przedstawić analizę działalności klubów roku w 2015.  Nasz Klub reprezentował Pan Andrzej Jarzynka, który po przedstawieniu sprawozdania i osiągnięć Klubu próbował uzyskać wyjaśnienie od Wójta na temat niesprawiedliwego dla nas podziału środków gminy na kluby sportowe w roku 2016. Pomimo dużego wsparcia dla naszego Klubu podczas dyskusji, radnych z Klementowic: Pana Wojciecha Kozaka, Pana Grzegorza Kusego i Pana Łukasza Jałochy,  zastępca wójta Pan Marek Muszyński argumentował, że kluby z Kurowa złożyły lepsze oferty (w przypadku „Garbarni” o 3 punkty lepsze) i jak to określił „ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO” czyli wspomniane kluby kurowskie. Sytuacja przedstawia się następująco: Jedno sekcyjny klub sportowy KKS Garbarnia Kurów otrzymał 64 000zł., jedno sekcyjny klub sportowy TOPSPIN  Kurów otrzymał 6 200 zł., natomiast cztero sekcyjny klub sportowy UKS Klementovia otrzymał 2 400 zł…..

W ogłoszonym przez Wójta Gminy Kurów Pana Stanisława Wójcickiego konkursie na rok 2016, UKS Klementovia złożył trzy oferty tj: „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach sportowych w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.” w sekcjach siatkówki (kwota dofinansowania 5740zł.), piłki nożnej (kwota dofinansowania 4090zł.)i tenisa stołowego (kwota dofinansowania 2400zł.). Po rozpatrzeniu wszystkich ofert, Wójt Gminy Kurów ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2016 roku.

Okazało się, że na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki (piłka nożna) zabezpieczono 66 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono 2 oferty: oferta nr 2 czyli oferta UKS Klementovii na kwotę dofinansowania 4 090, 00zł., która otrzymała 24 pkt., i oferta nr 6 czyli oferta KKS „Garbarni” Kurów na kwotę dofinansowania 64 000, 00zł., która otrzymała 27 pkt. W związku z powyższym, jak tłumaczy zastępca wójta Pan Marek Muszyński w piśmie do naszego Klubu w dniu 06.04.2016 r. oraz podczas obrad w dniu 12.04.2016 r. „…oferta nr 6 KKS „Garbarni” Kurów uzyskała dofinansowanie w wysokości 64 000, 00zł., a oferta nr 2 UKS Klementovii nie uzyskała dofinansowania, ponieważ pozostało tylko 2 000, 00zł., a oferta nr 2 na proponowany zakres wymagała znacznie większej kwoty środków publicznych.”

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki (tenis stołowy, piłka siatkowa, aktywność fizyczna osób starszych) – zabezpieczono 9 500, 00zł. Na przedmiotowe zadanie złożono 3 oferty: oferta nr 3 (UKS Klementovii na sekcję tenisa stołowego), na kwotę dofinansowania 2 400, 00zł., która otrzymała 22 pkt., oferta nr 4 (UKS Klementovii na sekcję siatkówki) na kwotę dofinansowania 5 740, 00zł., która otrzymała 23 pkt. i oferta nr 5 (TOPSPIN Kurów) na kwotę dofinansowania 6 200, 00zł., która otrzymała 30 pkt. W związku z powyższym, jak tłumaczy zastępca wójta Pan Marek Muszyński w piśmie do naszego Klubu w dniu 06.04.2016 r. oraz podczas obrad w dniu 12.04.2016 r.„…oferta nr 5 uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 200, 00zł., a oferta nr 4 nie uzyskała dofinansowania, ponieważ zostało tylko 3 300, 00zł., a przedstawiona oferta nr 4 na proponowany zakres wymagała znacznie większej kwoty środków publicznych, a oferta nr 3 uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 400, 00zł., ponieważ mieściła się w limicie zabezpieczonych środków finansowych.”

Nie pomogły argumenty radnych z Klementowic, że taki podział środków publicznych jest niesprawiedliwy i krzywdzący małe nowe kluby, natomiast faworyzuje się kluby z Kurowa.

Zarząd UKS Klementovia składa gorące podziękowania radnym z Klementowic: Panu Wojciechowi Kozakowi, Panu Grzegorzowi Kusemu i Panu Łukaszowi Jałocha za wstawiennictwo w gminie w sprawach dotyczących naszego Klubu.