KLEMENTOVIA

Regulamin Klem-Ligi „10”

Regulamin KLEM-LIGI „10”

 1. Organizatorem Lokalnej Ligi Siatkówki KLEM-LIGA jest Uczniowski Klub Sportowy „Klementovia”.
 2. Godziny rozpoczęcia meczów podawane są orientacyjnie. Proszę przybyć na zawody min. 20 minut przed meczem. Każdy mecz zostanie rozegrany na sali gimnastycznej ZSA w Klementowicach.
 3. Mecz toczy się do 3 wygranych setów przez jedną z drużyn.
 4. Spóźnienie drużyny powyżej 10 minut będzie skutkować walkowerem – wynik 0-3 (0-25, 0-25, 0-25).
 5. Do zawodów drużyna musi przystąpić z minimum 2 zawodnikami. Jeśli w trakcie meczu liczba zawodników zmaleje do mniej niż 2 będzie to skutkować walkowerem (wynik 0-3).
 6. Rozgrzewka przed 1 meczem będzie się odbywać na płycie głównej boiska, natomiast przed następnymi meczami poza boiskiem na siłowni. Rozgrzewka z piłkami max. 15 minut na boisku.
 7. Punktacja: za zwycięstwo 3-0, 3-1, drużyna otrzymuje 3 pkt, za zwycięstwo 3-2, drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 2-3, drużyna otrzymuje 1 pkt, za przegraną 1-3, 0-3, drużyna otrzymuje 0 pkt.
 8. O ostatecznej klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów, przy równej liczbie punktów bezpośredni pojedynek (pojedynki), stosunek setów, następnie liczba małych punktów.
 9. W KLEM-LIDZE „10”  mogą brać udział amatorzy nie zrzeszeni w klubach sportowych w sekcji siatkówki od 14 roku życia. Dotyczy rozgrywek seniorskich organizowanych przez WZPS w Lublinie lub PZPS. Występ takiego zawodnika skutkuje walkowerem 3-0 dla drużyny przeciwnej. Patrz punkt 4.
 10. W drużynach złożonych w większości z osób nieletnich (np. uczniowie liceum) może występować pełnoletni opiekun bez względu na to czy występuje również w innej drużynie KLEM-LIGI.
 11. Zawodnicy startują dobrowolnie i powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie, a Klub UKS „Klementovia”, nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe kontuzje czy wypadki na boisku jak i poza nim w obrębie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
 12. UKS Klementovia oraz ZSA w Klementowicach nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie pojazdów, którym przybyli zawodnicy i kibice na teren Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
 13. Pozostałe przepisy jak w Przepisach Gry w Siatkówkę PZPS.
 14. W przypadku spornych kwestii np: przekładanie terminu meczu, ostateczna decyzja należy do sędziego głównego czyli Andrzeja Jarzynki. W wyjątkowych przypadkach można przełożyć mecz na inny termin, za zgodą kapitana drużyny przeciwnej i sędziego głównego. W przeciwnym wypadku patrz punkt 4.
 15. Wyniki, tabela oraz klasyfikacja będzie umieszczana na stronie Klubu.
 16. Składy które zostały podane przed I rundą są niezmienne.  W okienku transferowym po I rundzie można wymienić zawodników, którzy nie grali dotychczas w KLEM-LIDZE „10”.
 17. W trakcie każdego seta można poprosić o 1 czas dla drużyny.
 18. Każda drużyna powinna mieć w składzie minimum 1 zawodniczkę. Brak zawodniczki w drużynie podczas meczu skutkuje odjęciem 12 punktów na początku każdego seta. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)                                                                  (data, podpis)