Zarząd

Zarząd UKS Klementovia
1. Jarzynka Andrzej – prezes
2. Pączkowska Karolina – wiceprezes
3. Witkowski Wojciech – sekretarz
4. Wijaszka Agata – członek
5. Eciak Joanna – członek

Komisja Rewizyjna UKS Klementovia
1. Jałocha Emilia – przewodnicząca
2. Matyjaszek Piotr – sekretarz
3. Bartuzi Krystian – członek