KLEMENTOVIA

Zarząd

Zarząd UKS Klementovia
1. Jarzynka Andrzej – prezes
2. Białek Wojciech – wiceprezes
3. Witkowski Wojciech – sekretarz
4. Siedlarz Iwona- członek
5. Paweł Próchniak – członek

Komisja Rewizyjna UKS Klementovia
1. Bartuzi Krystian przewodniczący
2. Kruk Daniel – sekretarz
3. Ścibior Konstantyn – członek