Praca społeczna dla kurowskich włodarzy z UG Kurów „….nie jest brana pod uwagę…”

Praca społeczna dla kurowskich włodarzy z UG Kurów „….nie jest brana pod uwagę…”

W dniu 3 kwietnia w godzinach popołudniowych, po kilku tygodniach oczekiwania, w końcu udało się przedstawicielom UKS Klementovia podpisać umowę na KLEM-LIGĘ „9”. Ponaglenie jak widać odniosło skutek. Pan Arkadiusz Małecki – wójt „całej” gminy Kurów, dzień później, czyli 4 kwietnia 2023 r., raczył nawet przesłać pismo do UKS Klementovia. W piśmie tym zamiast odpowiedzi na postawione pytania 10 marca 2023 r. czytamy bełkot urzędniczy. Jak bowiem wytłumaczyć odpowiedź na pytanie nr 3:  Dlaczego w roku 2023 Wójt Gminy Kurów Pan Arkadiusz Małecki zredukował o ponad 50% dofinansowanie na siatkówkę, podczas gdy mniejsze Kluby z Gminy Kurów otrzymały dużo większe wsparcie? Chciałbym przypomnieć, że UKS Klementovia liczy 195 członków o czym na bieżąco informuje Główny Urząd Statystyczny jak i Starostwo Powiatowe w Puławach.  Ponadto na piłkę nożną dla 7 ligowej w 100% amatorskiej drużyny KKS Garbarnia Kurów, Wójt Arkadiusz Małecki lekką ręką przyznał 87000 zł. Pan wójt, który sympatyzuje z KKS Garbarnia Kurów zapewne nie wie, że to właśnie siatkówka od kilku lat jest dumą polskiego sportu i można powiedzieć, że jest to sport narodowy.

Odpowiedź Pana Arkadiusza Małeckiego – wójta „całej ” gminy Kurów: W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 r., z dnia 20.01.2023 r., wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ZadaniaI.1 siatkówka wynosiła 5 000,00 zł. Złożona przez UKS Klementovia oferta konkursowa na kwotę 5 000,00 zł, otrzymała dofinansowanie. W ww. ogłoszeniu wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania I.1 piłka nożna wynosiła 87 000,00 zł. Złożona przez Kurowski Klub Sportowy „Garbarnia” oferta konkursowa na kwotę 87 000,00 zł., otrzymała dofinansowanie w takiej wysokości. 

Jak widać czytanie ze zrozumieniem młodego wójta to nie jest mocna strona.  Dla przypomnienia za Dziennikiem Wschodnim z dnia 4.01.2022 r.:

Zgodnie z decyzją kurowskiej Rady Gminy, wójt Arkadiusz Małecki będzie zarabiał 17 048 zł miesięcznie (od stycznia 2022 ). Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze (9 220 zł), dodatek funkcyjny (2830 zł), dodatek specjalny (3615 zł) oraz dodatek stażowy, w tym przypadku – 15 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1383 zł). Za taką stawką opowiedziało się 14 radnych. Nikt nie był przeciw.

Jak czytamy dalej sam wójt Arkadiusz Małecki mówi:

– Jestem młodym wójtem, na dorobku, z kredytem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że te pieniądze mi się nie przydadzą. Oczywiście, że cieszę się ze wzrostu wynagrodzenia. Czuję się doceniony przez radnych – mówi Arkadiusz Małecki. – Myślę, że ta nowa stawka jest adekwatna do pracy, jaką wykonuję. To są tysiące spraw, setki telefonów o różnych porach, stres, odpowiedzialność za gminę i niewiele czasu dla rodziny.

Można zatem domyślić się, że wójt Arkadiusz Małecki, odpowiadając UKS Klementovii w następujący sposób: ” W kryterium oceny ofert nie nie jest brane pod uwagę społeczne prowadzenie zajęć przez oferenta lecz proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne. Wiąże się to często z koniecznością zatrudnienia np. trenerów posiadających wymagane uprawnienia.”, kierował się zasadą, że bogaty biednego nie zrozumie.

Całkowity absurdem jest domniemanie, że nie posiadamy trenerów z wymaganymi uprawnieniami, skoro w ofercie napisaliśmy, że takich mamy??? Wniosek o pisemne przedstawienie szczegółowej oceny naszego wniosku został przesłany do Rady Gminy i wójta gminy Kurów. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie .

Odpowiedź Pana Arkadiusza Małeckiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. poniżej.